Hellen van Meene with Ringo at the Hague Museum of Photography

Nominatie Nationale Portretprijs 2014

“Hans de Kort makes ferrotypes, a 19th-century photographic technique. In a 16 x 20 inch view camera he exposes metal plates that have been prepared with light-sensitive collodion. The portrait of fellow photographer Kadir van Lohuizen (born 1963) is a unique picture like a Polaroid. The nostalgic, craft technique and by the fact that the sitter should concentrate at least five seconds to sit still and watch, Van Lohuizen seems to look at us it from another time and dimension. Hans de Kort connects with his analogue way of working with the current trend of searching for the origins of photography.”

“Hans de Kort maakt ferrotypieën, een 19e-eeuwse fotografische techniek. In een 16 x 20 inch technische camera belicht hij metalen platen die met lichtgevoelig collodium zijn geprepareerd. Het portret van collega-fotograaf Kadir van Lohuizen (geb. 1963) is een unieke opname te vergelijken met een polaroidfoto. Door de nostalgische, ambachtelijke techniek en door het feit dat de geportretteerde minstens vijf seconden geconcentreerd moet stilzitten en kijken, lijkt Van Lohuizen ons aan te kijken vanuit een andere tijd en dimensie. Hans de Kort sluit met zijn analoge manier van werken aan bij de huidige trend van zoeken naar de oorsprong van de fotografie.”